close
България

Увеличава се минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се от 2019 г.

pari

Увеличава се минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се от 510 на 560 лева. Толкова ще бъде и размерът на минималната работна заплата догодина.От 1 юли 2019 г. всички пенсии се увеличават с 5,7%, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Той е готов и ще се обсъжда на заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт в понеделник, предава БНР. Предвижда се също от 1 юли догодина да се повиши таванът на всички пенсии от сегашните 910 на 1200 лева.

В проектобюджета на ДОО за догодина е заложено повишение на максималния осигурителен доход от сегашните 2600 на 3000 хил. лева. Новият таван на пенсиите е 40 на сто от тази сума. Запазва се минималното дневно обезщетение за безработица от девет лева и максимално от 74,29 лева.Запазва се периодът за изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години на 380 лева.

Очаква се ръст на пенсиите от 3,1% през 2019 година при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2019 година от 3%, залага се още в проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година, пише БТА, като се позовава на социалните партньори.В проекта е отбелязано, че средният брой на пенсионерите за 2019 година се очаква да намалее до около 2 154 800 души.Средният размер на пенсията през 2019 година се предвижда да достигне 386, 27 лева, като номиналното нарастване е 6,2% при очакван среден размер за 2018 година – 363,82 лева /по Закона за бюджета на ДОО за 2018 година средният размер на пенсията е 362,97 лв/.

От 1 юли 2019 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 година вкл., се увеличават с 5,7 на сто. От 1 юли 2019 г. минималната пенсия ще се увеличи от 207,60 на 219,43 лв. Социалната пенсия се променя от 125,58 лв. на 132,74 лв.При изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 година, отпада изборът на трите най-добри последователни години за периода преди 1997 година, както и периода 1997 -1999 година.Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 9 лева и максималният – 74,29 лв. Запазва се и периодът на изплащане на обезщетения за бременност и раждане – 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години – 380 лева.

Запазва се режимът за изплащане на болнични – първите три работни дни от осигурителя, а от четвъртия ден – от ДОО. Запазва се и периодът, доходът, за който се взема предвид при изчисляване на размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица – 24 месеца.Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на нивата от 2018 година, както и размерите на вноските за други фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурители и осигурени.

За 2019 година не са договорени минимални осигурителни прагове. Без налагане на административно увеличение на праговете, при планирано увеличение на минималната заплата – с 9,8 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2019 година ще е около 4,7 на сто, пише в проектобюджета.Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се – от 510 лева на 560 лева, а за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лева на 560 лева.Догодина няма да се внасят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурен – 540 лева. Определя се максимален размер на гарантираните вземания – 1400 лева. Към края на годината се очаква приходите в системата без трансферите да бъдат близо 6,8 млрд. лева, което е с 3,4% повече. Разходите за 2018 година се очаква да бъдат 11,1 млрд. лева, което е с 0,4% повече от планираните или 44,7 млн. лева преразход. Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2019 г. е 11,7 млрд. лева Очакваните трансфери за 2018 г. ще са близо 4,5 млрд.лева, което е с 0,2 млн. лева получени повече трансфери. Очакваният излишък за 2018 година ще е 179,4 млн. лева според проектобюджета на ДОО.