close
България

Успешно стартира електронният прием в детските градини и ясли в Сливен

sait

Успешно стартира проект „Електронен прием в детските заведения на територията на община Сливен“. Към 15 часа има записани 252 деца в детските градини, 147 деца в детските ясли и 80 деца в яслени групи в детските градини.

Електронният прием започна в 10:01 минути днес. Подаването на заявленията в сайта https://priem.sliven.bg се извършва безпроблемно. На страницата е публикуван график на дейностите по приемане на децата в детските градини и ясли в общината за учебната 2017/2018 година. От него става ясно къде и колко са свободните места, упоменато е кога ще се извърши класирането, кога е постъпването в детските градини и ясли и др.

Приемът по електронен път в детските градини, ясли и яслени групи се прави за първи път в Сливен. Целта е да се създаде организация с единни правила и ред, което да улесни родителите и да се преустановят притесненията им при записване на децата. С електронния прием ще се преустанови практиката да има денонощни опашки от изнервени родители.