close
България

Утре специалисти ще обсъждат в Бургас балансираното градско развитие, климатичните промени и жилищните проблеми

burgas-turizym-flora

На 25 октомври, четвъртък, в бургаския експоцентър „Флора“ ще се проведат две отделни събития, посветени на балансираното градско развитие, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременния човек.

От 10.00 часа Община Бургас организира съвместно с Фондация „Подслон за човечеството“/Хабитат България информационен ден по темата за подобряване на жилищните условия и предизвикателствата, свързани с промяната на климата на територията на страната, в частност на територията на областта. Следобед, от 14 ч., ще се проведе и доброволческа акция за пребоядисване на най-дългата училищна ограда в града. В нея ще се включат учители, ученици и родители от СУ „Димчо Дебелянов“.

В продължение на темата за глобалните тенденции за устойчиво развитие, от 13.00 ч., отново в експоцентър „Флора“, г-жа Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите, заедно с експерти от Световната банка, ще представи проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Документите дефинират мерки за намаляване уязвимостта на страната по отношение на климатичните промени в основни секторни направления, като селско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, горско стопанство, човешко здраве, туризъм, транспорт, градска среда, води и др. Също така се предвиждат действия за подобряване способността на природните, социалните и икономическите системи за адаптиране към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на климата.