close
България

Учебни заведения в община Сливен  отбелязаха Деня за борба с тормоза в училище

3

В училища в община Сливен, в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се реализираха редица прояви, посветени на борбата и противопоставянето на насилието сред учениците. Поводът беше Денят за борба с тормоза в училище, който се отбелязва в последната сряда на месец февруари в различни страни по света. Нарича се още Ден на розовата фланелка и датира от 2007 година.

Проведени бяха тематични беседи, игри, дефиниращи видовете насилие, механизмите за справяне с него и начините за реагиране. На всички участници бяха предоставени награди, отново маркирани с посланието, което учениците отправиха към всички нас – да бъдем по-добри, да бъдем по-усмихнати, за да бъде и техният живот „без насилие“.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните благодари на екипите на училищата и техните възпитаници за активното участие в Деня на розовата фланелка.