close
България

Учениците ще държат изпит при над 9 отсъствия по даден предмет

klasna-staq-uchilitshe

При повече от 9 отсъствия по даден предмет учениците ще полагат изпит за определяне на срочна или годишна оценка.
Това са част от промени в Закона за образованието, приети на първо четене.

Допълнителното оценяване ще помогне децата да не изостават в обучението си. Главната цел е да се спре безпричинното отсъствие на учениците.

Изпит ще има независимо дали отсъствията са извинени или не.

В момента няма ясни критерии коя причина е уважителна и коя неуважителните за отсъствие на учениците.