close
България

Ученици от Бургас питат съдия за агресията на улицата

17.03.17 Трета лекция

„Съдът не се бори с престъпността, той пази закона“, каза пред ученици от 10 „е“ клас на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ в Бургас съдия Лилия Александрова от Административен съд – Бургас. Магистратът допълни, че съдът е арбитър, които разрешава спора само въз основа на доказателствата и закона и никой по никакъв начин не може да му влияе.

Поредната лекция от образователната програма “Съдебната система –информиран избор и гражданско доверие – Отворени съдилища и прокуратури“ беше на тема „Съдебната система в Република България“. Съдия Александрова разясни пред десетокласниците разделението на властите според Конституцията на Р България. Тя обясни на учениците разликата между съдебна система и съдебна власт, разказа за видовете съдебни органи, създаването на административните съдилища и за работата на Административен съд – Бургас. Магистратът изказа задоволство от възможността чрез подобни срещи младите хора да повишават правните си знания.

Лекцията премина при особено внимание от страна на десетокласниците. Те се интересуваха от най-тежкото наказание, което предвижда законът в България и от въпроси свързани с агресията на улицата. Как могат да се защитават от нападение без самите те да нарушат закона?- попитаха учениците. Съдия Александрова поясни, че това са казуси от наказателното право и представи на разбираем за тях език институтът на неизбежната отбрана – какво представлява неизбежната отбрана и в какви случаи съдът счита, че са превишени нейните предели.

Следващата седмица предстои още трима от съдиите в Административен съд – Бургас да влязат в класните стаи и да запознаят десетокласниците от ПГРЕ „Г.С.Раковски“ с теми за Конституцията на Република България, основните права и задължения на гражданите и с професията “съдия“.