close
България

Хасково, Ямбол и Бургас делят 15,6 млн. евро с пограничните райони в Турция

pari

Хасково, Ямбол и Бургас и 29-те общини в тях ще си поделят над 15,6 млн.евро с пограничните райони в Турция Одрин и Къркларели с техните 17 провинции По програмата за трансгранично сътрудничество. Парите, които ще влязат в програничния регион са  за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм. Предстои обявяването и на втората покана за набиране на проектни предложения, по която именно ще  бъде разпределен ресурсът от  15,6 млн. евро.Това обяви българският заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която съпредседателства проведеното в  Одрин четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България-Турция 2014 – 2020 г. Двете държави  ще изпълняват Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави с проекти,  подавани по електронен път. Николова отбеляза, че досега потенциалните бенефициенти по програмата не са могли да се възползват от подаването на нужните документи онлайн.  Това ще даде възможност за подаване на по-широк спектър от проекти, ще улесни условията за сътрудничество и партньорство между двете страни, а и ще ускори процеса на оценка на проектите, отбеляза заместник-министърът, съобщават от МРРБ.

Програмата , по която ще се работи е с бюджет от близо 30 млн. евро. Към днешна дата са одобрени и се финансират 43 проекта, подадени по първата покана за набиране на проектни предложения, на стойност от почти 10 млн. евро. От тях  16 са инвестиционни, основно за борба с природните бедствия и опазване и управление на природните ресурси, а 27 са от типа „меки мерки“ за промотиране и насърчаване на възможностите за туризъм. „Чрез тези 43 проекта се очаква да бъдат изпълнени напълно 13 от общо 21 индикатора на програмата, които показват изпълнение на заложените цели за развитие на трансграничния регион“, каза зам.-министър Николова.

Съпредседателят на заседанието от турска страна Бейза Туран – директор на Дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството на европейските въпроси на Република Турция, отбеляза, че проектите между двете страни целят съхраняване на териториалната цялост, насърчаване и задълбочаване на сътрудничеството между двете страни. Тя насърчи разработването на проекти за подобряване на инфраструктурата в пограничните региони.

В предходния период по програмата от 2007 до 2013 година в пограничния регион са реализирани общо 143 проекта за близо 32 млн. евро, стана ясно от отчета на изпълнението. Всички проекти са успешно приключили своите дейности. Изплатените средства по проектите към момента са в размер на над 26 млн. евро. /haskovo.net