close
България

Четири пъти повече вино от домашните бъчви

vino

През миналата година у нас са произведени 200 748 хектолитра вино в извънпромишлени условия, което е над 4 пъти повече в сравнение с предходната година. Общо виното, произведено  от реколта `2015, е 1 510 897 хектолитра, което е увеличение с 90% в сравнение с 2014 г, сочи Аграрният доклад на Министерството на земеделието.

За реколта 2015 регистрираните винопроизводители са отчели 1 310 149 хектолитра производство. Това е със 75% повече спрямо преходната година. От това количество 662 779 хектолитра или 51% са бели вина – ръст със 73% на годишна база. Количеството червени вина и розе възлиза на 647 371 хектолитра – увеличение със 78%. Спад обаче се наблюдава в производството на гроздова мъст, което възлиза на 56 656 хектолитра – спад с 34% спрямо предходната година.

От статистиката отчитат, че най-голям дял от промишленото производство от реколта `2015 имат трапезните вина, които са без защитено наименование за произход или защитено географско указание – повече от 60%, следвани от регионалните вина (вина със защитено географско указание) – 39%.

Югоизточният район е водещ по производство на гроздовия еликсир с 59% от общото промишлено производство, следван от Южен централен район с 21%. Най-скромно е представянето във винопроизводството на Северозападния район – 1,8%. Положителната тенденция е, че през 2015 г. в почти всички райони на страната се отчита увеличение на производството както на червените вина и розетата, така и на бели вина.

Над два пъти е ръстът на производството в Североизточния и Южния централен райони производството и на двете групи вина в сравнение с 2014 г. /agrozona.bg