close
България

Ще изпитват и учителите, при две ниски оценки ги освобождават

uchitel

На всеки четири години педагогическите специалисти ще бъдат атестирани. След това ще бъдат разпределяни в пет групи в зависимост с оценката, която са получили. Учителите, оценени с най-ниската, ще трябва да се явяват на „поправителен“ година по-късно. Ако и тогава не покажат по-добри резултати, ще бъдат освободени от длъжност. Това предвижда проект на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, пише „Монитор“.

В периода октомври-ноември всеки педагог трябва да премине през атестационна комисия. В зависимост от длъжността, той попълва карта, която съдържа три основни компетентности – управленска, социална и гражданска, както и такива определени от съответната институция. Всяка от тях има различни критерии, които носят 1 точка, 1,5 точки или 2 точки. Първо всеки учител оценява сам себе си, а след това и комисията нанася своите точки. Общата оценка се формира на базата на формула, спрямо която 25% зависи от педагога, а максималният брой точки е 50. Между 45 и 50 точки са с „образцово изпълнение“, при 40 – 44,99 оценката е „надминава изискванията“, а златната среда е между 35 и 39,99 точки – „отговаря на изискванията“. Педагогът, изкарал между 30 и 34,99 точки „отговаря частично на изискванията“, а този с резултат от 25 до 29,99 точки „съответства с минимална стене на изискванията“. След направен анализ последните две групи ще работят с наставник, който да им помага. В наредбата се предвижда и всеки педагогически специалист да има и портфолио, в което да вписва резултатите на учениците си, участието си в квалификации и други свои изяви. То ще се използва от комисията при извършването на атестацията.

В други два проекта се определя броят на средищните и защитените детски градини и училища. За тази учебна година се предвижда средищните детски градини, части от детски градини и училища да станат 990 в 660 населени места, като се включват 29 нови градини и 4 нови училища, а за сметка на това отпадат 57 институции. Като защитени се определят пък 260 образователни институции. От тях 100 са детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области,а 160 са училища, разположени в 106 общини на 26 области.