close
България

Язовирите „Жребчево“ и „Асеновец“ са изправни и в добро техническо и експлоатационно състояние

qzovir

Язовирите „Жребчево“ и „Асеновец“ са изправни и в добро техническо и експлоатационно състояние. Те не представляват проблем за населението, инфраструктурата, имуществото на хората и околната среда. Това каза на пресконференция днес областния управител на Сливен Чавдар Божурски.

Между 29 май и 30 юни 2017 г. междуведомствена комисията, назначена от областния управител, обследва техническото и експлоатационното състояние на водните обекти и проводимостта на речните корита в Сливенска област. Комисията извърши проверки и състави протоколи за 93 язовирни стени и съоръженията към тях, в това число и на 27 потенциално опасни язовири. 17 от всички язовири са изправни, а 58 са частично работоспособни. Един язовир в община Твърдица е неработоспособен, а един в община Котел /с. Ябланово/ е в предаварийно състояние. 20 от проверените язовири са празни и за съдбата им следва да се произнасят технически съвети. Предписанията за всички язовири са връчени на собствениците им и следва тяхното изпълнение. Контролните органи са Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН и Басейновите дирекции.

По отношение на проверката на проводимостта на реките в участъци, намиращи се извън населените места, комисията обследва 17 речни участъка. Два са най-проблемните участъци. Първият е на р. Беленска, успоредно на трасето на път Сливен – Стара река – Елена в района на Качулка. Там има стара корекция на реката, която е компрометирана. Вторият участък е на р. Тунджа в землището на селата Струпец и Сърцево. Налице е брегова ерозия, разрушена е част от път.

Божурски допълни, че Областна администрация Сливен е изготвила програма за планово почистване на речните легла извън населените места. Кандидатствала е за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, но такова не е получено. Тази година предстои програмата да се актуализира и внесе отново в комисията.