close
България

139 души с намалена трудоспособност от община Сливен ще получат дърва за огрев на по-ниски цени

dyrva

Община Сливен одобри  списък с имената на 139 души с над 71процента намалена работоспособност, имащи право да закупят дърва за огрев за зимния период на 2017/2018 година на преференциални цени. Това са граждани, които са подали документи в срок и не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” за отоплителния сезон

Съгласно решение на Общински съвет от месец май тази година, лицата с увреждания с намалена работоспособност над 71%, живеещи по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сливен, имат право да закупят по 4 кубика дърва за огрев на цена за кубик 29 лева, с включен ДДС.

Дървата се заплащат на касата на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” – Сливен от 28 август до 6 октомври 2017г., включително. При заплащане е необходимо да се представи документ за самоличност на одобреното в списъка лице за справка.

Транспортирането на дървата за огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък.