close
България

200 000 лева за ВиК-ремонти в Нова Загора до края на годината

vik_sliven

До края на годината, за ремонти на водопроводната и канализационната мрежа в община Нова Загора ще бъдат вложени около 200 000 лева. „ВиК“ – Сливен се ангажира и с асфалтирането на основни улици с нарушена от аварии инфраструктура. Това отговори на питането на общинския съветник Сашо Боев, за конкретни инвестиции в Новозагорската община, управителят на „ВиК“ – Сливен инж. Севдалин Рашев, на проведената в Нова Загора в края на миналата седмица изнесена приемна на водното дружество.

До момента за рехабилитация на разсъхналата се и течаща на много места помпена станция Червенаково „ВиК“ – Сливен е вложило 60-70 000 лв. за поплавъци, арматури, електронни разходомери. Подобни инвестиции и ремонти започват и по системата Полско Пъдарево. Управителят на сливенския воден оператор припомни, че помпена станция Червенаково, която доскоро обслужваше ТЕЦ-овете на „Марица изток“, в момента се поддържа само заради град Нова Загора и новозагорските села. За издръжката й водното дружество всеки месец добавя значителни суми.

За община Нова Загора са предвидени близо 40 млн. от европейските средства, за които водното дружество кандидатства по програми на министерството на околната среда и водите и МРРБ. За изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, от която градът има подчертана необходимост, са определени 15 милиона лева. Ще има водопровод от Червенаково, подмяна на водопроводна и канализационна мрежа. Извършват се последни корекции в документацията. На средствата по европейските програми се възлагат големи надежди, въпреки че те изискват и задължително съфинансиране от „ВиК“.