close
България

262 проверки извърши РИОСВ – Бургас през юни

riosv-burgas

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Бургас извършиха през юни 262 проверки на 246 обекта. Дадени са 76 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 11 акта и са издадени 14 наказателни постановления на стойност 31 700 лв.

Събраните суми са на обща стойност 11 513,82 лв. От получените суми 80% – 9 211,06 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са: Община Царево – 6 085,33 лв. и Община Айтос – 2 204,33 лева.

На „зеления телефон“ през месеца са постъпили 58 сигнала.