close
България

3-годишните на тест – проверяват могат ли да учат

detska-gradina

Тригодишните деца, които посещават детска градина, ще минават презадължителна оценка  на  обучителните  си  способности  и  рисковете от обучителни затруднения – това предвижда проектът на нова наредба за приобщаващо образование, който беше представен в Министерството на образованието. Оценяването на децата ще влезе в сила най-рано от следващата учебна година, а самата оценка ще се прави от учителите, които ще бъдат обучени на това. С наредбата се въвежда и допълнителен начин за уведомяване на родителите при налагане на наказание на учениците – по електронната поща, съобщава „Дарик“.

Децата на възраст от три до три години и половина в детските градини ще бъдат оценявани какво могат и с какво се затрудняват, чрез специален тест, разработен от БАН. Съветникът в Министерството на образованието Мария Семерджиева обясни защо е избрана тази възраст

„Най-ранната възраст, в която децата постъпват в детските градини. И като погледнем към стандартите за ранно детско развитие смятаме, че това е периодът, в който можем да възстановим най-напред възникналите предпоставки за обучителни трудности“, посочи тя.

Наредбата дава допълнителни възможности на училищните екипи в комуникацията им с родителите – при проблем с даден ученик, учителят ще може да изпраща задължителното уведомление и по имейл, вместо да изчаква свързване по телефона. Има и крайна мярка:

„Когато трайно не може да бъде открит родителят и да се обсъди налагането на санкция на детето,има механизъм, според който директорът на училището уведомява, че това дете е оставено без родителска грижа. Уведомява отдел „Закрила на детето“. Защото според разпоредбите на закона за предучилищното и училищно образование, дете в риск е такова дете, което трайно е останало без родителска грижа“.

Нови са и правилата за извиняване на отсъствия – до 3 дни по семейни причини ще се разрешават само с уведомление до класния ръководител, а до 7 дни – с уведомление до директора. Министърът на образованието Красимир Вълчев съобщи, че новите учебници за втори, шести и осми клас трябва да бъдат доставени до училищата в периода от 10 до 20 септември.

„Застраховам се и допускам, че в някои училища няма да бъдат доставени. Дори и да ни бъдат доставени на 15 септември, закъснението ще бъде малко“, каза Вълчев.

Там, където има закъснение, ще бъде осигурен електронен вариант на учебника.