close
България

358 проверки на пазари за живи животни извърши БАБХ за година

ovce

През 2018 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши над 358 проверки на пазари за живи животни. Надзорът върху пазарите е засилен, за да се следи за спазването на правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните.

Съставени са общо 70 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 6 предписания.

Установените 76 нарушения са свързани основно с продажба на животни на нерегламентирани места, търговия с животни без здравни документи и документи за транспорт, както и превоз на животни в нелицензирани транспортни средства. При някои от пазарите е установено, че нямат сключен договор с ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване.

Част от проверките са извършени съвместно с органите на МВР и местната власт. Има възбранени животни и санкционирани собственици. В няколко от случаите е сезирана Националната агенция по приходите.

БАБХ ще продължи да осъществява строг контрол на местата за търговия на животни, за да гарантира спазването на българското законодателство и на правилата за здравеопазване и хуманно отношение към животните

От Агенцията по храните напомнят, че нерегламентираното движение и търговия с живи животни крие огромен риск от разпространение на заболявания по животните и при човека.