close
България

4 акта за нарушения в защитени зони състави РИОСВ – Стара Загора

systavqne-na-aktove

157 проверки на 141 обекта са проверили експертите на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора през октомври. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 68 предписания и са стартирали 10 административно-наказателни процедури. Четири от съставените актове са за установени нарушения на заповедите за обявяване на защитени зони „Адата-Тунджа”. Актове са съставени и за нарушения на законите за опазване на околната среда, за водите и за управление на отпадъците. Събраните суми от наложени санкции, включително за предишни периоди, са 6368,11 лв. и са преведени на общините, на чиято територия е санкционирания субект.

Десет са издадените от директора наказателни постановления в размер на 62 400 лв. За нарушения на Закона за водите са издадени 4 наказателни постановления –  две дружества в Стара Загора и по едно в Ямбол и Сливен са санкционирани с по 2000 лв., а обект в град Казанлък – с 30 000 лв.

На фирма с площадка в град Ямбол са наложени две имуществени санкции от 2000 лв. – за неизпълнение на дадено предписание и 1000 лв. за неправилно съхранение на химични вещества.

На обект в Ямбол е наложена имуществена санкция от 1400 лв. за нерегламентирано изгаряне на отпадъците. /dariknews.bg