close
България

40 сигнала на ден за насилие над деца

nasilie-dete

Случаите на насилие или експлоатация над деца се увеличават. Дневно се подават между 20 и 40 сигнала, понякога дори достигат до 50, това заяви Елеонора Лилова, директор на Държавната агенция за закрила на детето.

Само за първото тримесечие на 2018 г. агенцията е била сезирана 120 пъти за упражняване на тормоз над подрастващи, съобщава „Монитор“. В някои от случаите се съобщава за повече от един вид насилие.

За сравнение – за всички 12 месеца на 2017 г. случаите са били 459. От Агенцията по закрила на детето обясняват сравнително високия резултат за началото на годината с увеличаване на чувствителността на обществото по темата.

Водещи и през миналата, и през тази година са преписките за упражнено физическо насилие – 168 за 2017 и 49 за 2018 г. Запазва се и тенденцията основно сигналите да са свързани с неглижиране и психически натиск. През 2017 година са подадени 41 преписки за блудство с деца, докато за първото тримесечие на настоящата година те са 12.

Миналата седмица столична полиция арестува мъж след сигнал на родители за сексуално посегателство в сградата на 17-о ОУ в кв. „Западен парк“.

Все по-често се наблюдават и случаи на насилие над деца мигранти или от уязвими групи. С бързи и застрашителни темпове се разраства и тормозът в интернет. За разлика от миналата година, тази все още няма преписки за използване на неподходящи и уронващи достойнството на детето методи на възпитание. Обикновено около една четвърт от всички постъпили сигнали за насилие над деца са на територията на София.

Най-често тормозът се упражнява в семейството или от познати хора, а сравнително малко са случаите, в които е съобщено за оказано насилие над дете от непознат.

„Работата по превенцията на насилие главно засяга моралните характеристики на обществото и от там рефлектира върху изискванията на хората към качеството на живот в семейството, двойката, отделната личност. Семейството, детската градина и училището освен възпитателни и образователни имат и социални функции“, коментира Елеонора Лилова. Последният известен случаи на посегателство на учител над дете беше в Димитровград. Тогава възпитател с 38-годишен стаж удари петокласник в час по математика.

По думите на пострадалия подрастващ и съучениците му шамарите са били 2 – по лицето и по гърба, обясняват от Агенция социално подпомагане. Детето живее в приемно семейство от 2016 г., а сигналът е подаден от един от приемните родители. Според него то се е прибрало с червено око.

Преподавателят пък твърдял, че само е разтърсил петокласника и го е ударил леко по врата. От агенцията са категорични, че създаването и развитието на мрежа за изграждане на механизми за връзка между различните служби и професионалисти, ангажирани с проблема на местно ниво е от изключителна важност. Притеснителен е и фактът, че при реализирането на контролна дейност от агенцията са установили, че все още има професионалисти, работещи с деца, които не смятат за необходимо да уведомят компетентните органи за тормоз над подрастващи. От институцията апелират гражданите в случай на съмнение за насилие да сигнализират или на безплатната денонощна линия 116 111, или на сайта на агенцията. Освен това има изградени приемни, където хората и децата могат да бъдат консултирани, насочени към услуги за подкрепа, да бъдат изслушани и защитени.