close
България

43 деца ще получат персонални пенсии

pari

43 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши правителството. Те нямат право на пенсия по общия ред на Кодекса за социално осигуряване, тъй като по отношение на тях не са налице някои от изискванията му.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 май. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 27 семейства, останали в затруднено финансово положение.