close
България

44 % от учителите са на възраст над 50 години

uchitel

44 % от българските учители са на възраст между 50 и 65 години. Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос министърът на образованието Красимир Вълчев. От общо 89 399 педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование – едва 5530 са на възраст под и на 30 години.

От Министерството на образованието и науката предлагат седем мерки за привличане и задържане на мотивирани педагози, като първата от тях е увеличението на заплатите с 15% от 01 септември 2017 г. Министър Вълчев припомня, че до края на мандата на това правителство, учителското възнаграждение трябва да бъде удвоено. Останалите мерки включват: гарантиране на социални стимули, въвеждането на държавен образователен стандарт, допълнителни квалификации, недопускане на насилие върху педагогическия персонал, въвеждане на специални мерки за привличане на млади учители още във висшите училища.