close
България

443 деца в Сливенско не са продължили средното си образование

klasna-staq-uchilitshe

443 деца в Сливенско не са продължили средното си образование. Броят на учениците в VІІ клас през учебната 2016/2017 г. е бил 1822, а записаните в VІІІ клас през учебната 2017/2018 г. е само 1379, съобщи на регионален форум, посветен на професионалното образование, началникът на Регионалното управление по образование Бисерка Михалева, съобщава Радио „Фокус“ – Сливен. 30 от общо записаните 120 ученици не са се явили в VІІІ клас в Професионалната гимназия по текстил поради брак и ранна бременност, посочи Михалева.

Друг проблем е липсата на кадри за бизнеса, заяви Веселина Паскалева, старши експерт в професионалното образование в РУО – Сливен. Нереализиран е останал приемът по професиите машинен техник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, организатор на туристическа и агентска дейност, електротехник, приложен програмист и брокер.

Според Паскалева, основната цел е учениците до 16 години да се обучават в специалности, задоволяващи потребностите на регионалната икономика.

Увеличаване броя на паралелките в дуално обучение и привличане на родители и граждани за образователни медиатори са сред акцентите в развитието на професионалното образование в Сливенска област.

На форума участваха представители на професионални гимназии, социални партньори, експерти по образование от общински администрации, работодатели и други заинтересовани страни от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора.