close
България

54 сигнала за силна музика са посетени от служители на РУ-Сливен за една седмица

mvr-sliven

През изминалата седмица служители на РУ-Сливен за посетили 54 сигнала за нарушаване на тишина, като  24 от тях са в квартал Надежда. Служители от участъка в квартала са съставили 6 акта по Наредба за обществения ред на територията на община Сливен и 8 протокола за предупреждение по Закона за МВР. 30 сигнала са посетени в останалите жилищни райони  на  град Сливен, предимно в квартал Комлука.  Служители на група „Охрана на обществения ред” към РУ-Сливен са съставили 15  протокола за предупреждение по ЗМВР и 4 акта.

РУ-Сливен контролира използването на пиротехническите изделия. Всички фирми и граждани, които използват пиротехнически изделия от категория 2 и 3, определени в ЗОБВВПИ, за тържества, уведомяват началника на РУ-Сливен, като се задължават да ги използват съгласно реда, определен в ЗОБВВПИ и НОбС. Препоръчителният час е до 22,30 часа.

Служителите на РУ-Сливен използват всички законови сили и средства, както и наличния ресурс, за да се осигури спокойствието на гражданите и спазването на Наредба за обществения ред на територията на община Сливен.