close
България

58,15% от домакинствата в Сливенско имат интернет

internet-komputer

58,15% от 108 домакинства и 236 лица в област Сливен на възраст 16-74 навършени години имат интернет в дома си. Това показва изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2017 година.

През 2017 г. 51.6% от населението на област Сливен на възраст използва редовно интернет, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран ръст от 21.4 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 54.2 и 49.1%.

Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 93.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 27.2% от лицата с основно или по-ниско образование.

При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава увеличение от 6.1 процентни пункта в сравнение с предходната година. /dariknews.bg