close
България

7 души се обучаваха по студентски практики в РИОСВ – Бургас

studenti

За втора поредна година РИОСВ – Бургас е партньор на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в практическото обучение на седмина студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Биотехнологии“, „Стопанско управление“ и „Технология на водата“.

В помощ на професионалната им подготовка бяха осъществени срещи с експерти от различни институции, посетиха се обекти по планови проверки и се осигури достъп до заседания и документация по различни тематични направления. Студентите получиха практически умения и знания за работата на експертите и видовете административни услуги, научиха повече за сроковете за издаване на становищата.

Проект „Студентски практики – Фаза 1“, изпълняван от Министерство на образованието и науката в партнъорство с висшите училища в България, цели да подпомогне успешното реализиране на студентите на пазара на труда след завършването им, както и да oкаже подкрепа на висшите училища и работодателите за създаване на трайни партньорства.