close
България

859 лева e средната брутна месечна работна заплата за Сливенска област

pari

859 лева е средната брутна месечна заплата през второто тримесечие в Сливенска област и спрямо първото тримесечие се е увеличила с с 6.0% . За обществения сектор средната месечна заплата е 1000 лв., а за частния – 801 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 8.7% в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта се увеличават с 1.6% спрямо края на март 2018 и към края на юни 2018 г. достигат 37.5 хиляди.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2018 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите: „Добивна промишленост“, „Образование“ и „Финансови и застрахователни дейности“. /dariknews.bg