close
България

9 проекта на община Сливен са одобрени за финансиране

obtshina-sliven

Девет проектни предложения на община Сливен са одобрени от Комисия, назначена от Министъра на околната среда и водите за оценяване на проекти в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2017 г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Проектното предложение „Здраве чрез спорт и зелена среда“ бе подготвено съвместно от Община Сливен и Медицинския университет във  Варна. Общата стойност на проекта е  10000 лв., с включен ДДС.

Предвижда се възстановяване на парк и изграждане на нова спортна площадка, около сградата на филиала в Сливен, организиране на спортни събития със студенти от Медицинския, Техническия  университети и Колежа в Сливен. Предвидени са изготвяне на рекламни и информационни материали и други.

Освен описания проект на Община Сливен за финансиране бяха одобрени проектни предложения на кметствата в град Кермен и селата Чинтулово, Злати Войвода, Николаево, Бяла и Сотиря, както и на ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Желю войвода, и на Детска градина „Синчец“, Сливен.