close
България

Бургас ще е домакин на Европейския морски ден

burgas-izgled

Бургас е избран за домакин на Европейския морски ден през месец май 2018 г. По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз тук ще дойдат представители на пристанища, корабоплавателна индустрия, клъстери, екологични асоциации, синдикати, научни и изследователски институции, местни, регионални, национални и европейски власти, за да обсъдят и предприемат съвместни дейности за развитие на морския сектор. Това е отлична възможност градът ни да покаже своя потенциал пред хора с власт и финансова мощ.

Междувременно Община Бургас, съвместно с партньори от Австрия, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария и Хърватия изпълнява проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Общата му цел е да подпомогне съвместната работа между всички заинтересовани страни (пристанища, пристанищни оператори, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др.) за повишаване привлекателността на региона Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводния транспорт и превръщането му в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток.

В рамките на проекта е изготвен анализ на съществуващите видове товари, въз основа на вече направени проучвания, хармонизиране на индикатори и допълване на данни с липсваща информация.

Резултатите ще бъдат представени на регионален форум, който ще се проведе на 27 юни 2017 г. (вторник) в Конферентната зала на хотел „Приморец“, гр. Бургас.

По време на форума представители на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската Комисия ще очертаят общите рамки на предстоящата годишна среща на европейската морска общност /Европейски морски ден/ догодина в Бургас – организация и подготовка.