close
България

Въздухът в Нова Загора не е замърсен

mrysen-vyzduh

Мобилна станция за контрол на въздуха на Регионална лаборатория към ИАОС-София установи нормални нива на въздуха в Нова Загора, съобщиха от РИОСВ Стара Загора. В рамките на 7 денонощия – от 27 октомври до 3 ноември, мобилната станция следи нивата на 10 показателя.

Това са въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. Наблюдава се и стандартният набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене.

Оценката и анализа на данните показват , че не са отчетени превишения на средночасовите норми на нито един от цитираните по-горе замърсители. Единствено е отчетено  превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици под 10 микрометъра на 27 октомври и 2 ноември.

Причините за регистрираните две превишения на средноденонощната норма по показателя е изгарянето на твърди горива – дърва и въглища в битовия сектор.

Извънредните измервания са възложени от РИОСВ-Стара Загора във връзка с множество сигнали, подавани в екоинспекция, за замърсяване на атмосферния въздух в града и наличие на миризми. Измервателната апаратура беше разположена в жилищната част, която е най-близо до южната индустриална зона на града. /dariknews.bg