close
България

В понеделник обсъждат изпълнението на бюджета на Община Котел

kotel

Публично обсъждане от местната общност на отчета за изпълнението на бюджета на Община Котел за 2016 година ще се проведе на 22.05.2017 г. (понеделник) от 12.00 часа, в заседателната зала на Oбщина Котел.

Христина Чолакова, председателят на Общинския съвет в Котел, отправя покана към жителите на общината, неправителствените организации, представителите на бизнеса, на средствата за масово осведомяване и цялата общественост за участие.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден, в сградата на общинска администрация, стая № 10, публикувани са и на сайта на Oбщина Котел- www.kotel.bg.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: obskotel@gmail.com, както и в деловодството на общината.

public-obsajdane2017

otchet2016