close
България

Заплатите в Сливенско намаляват

pari

Средната брутна месечна заплата за област Сливен е намаляла спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1.6% и е 810 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 935 лв., а за частния – 758 лева. През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.6% в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2018 г. област Сливен е на 19-то място по показателя „средна работна заплата”.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Финансови и застрахователни дейности”, „Добивна промишленост” и „Образование“. Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение спрямо края на декември 2017 се увеличава с 1.2% и към края на март 2018 г. техният брой е 37.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4% (достигат до 10.5 хил.), а в частния сектор се увеличават с 2.2% (достигат до 26.5 хил.).

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 0.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.2%, а в частния сектор  съответно с 0.2%. /dariknews.bg