close
България

Нов водопровод решава старите проблеми със снабдяването на три села в Бургаско

vodoprovod

Нов водопровод ще захранва с питейна вода трите бургаски села Маринка, Твърдица и Димчево. Той се изгражда по проект на Община Бургас. Към този момент са приключили строително-монтажните работи на първият етап от неговата реализация, който включва изграждане на главен довеждащ водопровод от магистрален водопровод „Ясна поляна-Бургас“, строителство на нова водоснабдителна помпена станция в с. Маринка, тласкател от помпена станция „Маринка“ до съществуващи напорни водоеми  за с. Твърдица и с. Маринка, реконструкция на главен водопроводен клон от напорен водоем за с. Маринка, реконструкция на съществуващ напорен водоем за с. Маринка и изграждане на допълнителен водоем за с. Твърдица. На вторият етап от изграждането на новата водоснабдителна мрежа ще се осигури захранването и на селата Димчево и Твърдица.

През последните 20 години в трите бургаски села водоснабдяването беше съпроводено с редица проблеми. В момента те се захранват от собствени водоизточници. Маринка и Твърдица черпят вода от кладенци в землището на село Извор. Водата в Димчево идва от шахтов кладенец и нов сондаж.

Тези източници не могат да осигурят добро снабдяване. Слабият дебит често става причина чешмите да текат бавно, а при нарастване на потребителите през летния сезон се прибягва до режим на водоснабдяването. Съществуващите до този момент снабдителни съоръжения са изградени от етернитови тръби, които са амортизирани и често се получават аварии.

Новоизграденият водопровод ще осигури необходимото количество питейна вода за битови нужди в трите населени места, прилежащите им вилни зони и ще позволи обособяването на нови терени в регулация. Водоснабдяването вече ще се осъществява не от старите източници, а чрез връзка с магистрален водопровод от система „Камчия“ чрез помпена станция „Победа“. Това от своя страна ще гарантира по-добро качество на питейната вода.