close
България

Общински съвет Нова Загора проведе своето 40-то редовно заседание

obtshina-nova-zagora

На 30 май се проведе поредното 40-то заседание на Общински съвет Нова Загора. Предварителният дневен ред обхващаше 24 точки, но към тях беше добавена още една. Mестните парламентаристи приеха: предложението за изменение на Наредбата за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора, предложението за приемане на отчета за изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския бюджет, предложението за приемане на отчет за дейността на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора за 2017 и др. Дискусиите преминаха спокойно и конструктивно като бяха разгледани и гласувани всички точки. В края на работната среща, председателят на Общински съвет Георги Николов предостави думата за питания, обръщения и декларации, след което закри заседанието.