close
България

Отвориха офертите за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора

gara nova zagora

На 23.04.2019 г., в сградата на ДП НКЖИ, комисията за разглеждане, оценка и класиране отвори подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“.
В откритата процедура са подадени документи за участие от:

Обединение „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“, което включва следните фирми: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, „СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ИНЖПРОЕКТ“ ООД.

Срокът за приключване на работата на комисията е 23.08.2019 г.

Гаров комплекс Нова Загора е разположен на 8-ма железопътна линия в участъка Пловдив-Бургас. През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас.
В рамките на проект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ ще бъде изградено изцяло ново приемно здание. Също така ще бъде направена реконструкция и модернизация на перони и коловози, както и ще бъде изградена нова вертикална планировка с прилежащ паркинг.

Проектът цели подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерен гаров комплекс тип пътнически терминали за връзка с градския транспорт. По този начин ще се осигури ефективно подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерна и многофункционална сграда и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност.

„Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.