close
България

Павлова ограничава правата на областните управители

lilqna-pavlova

Министерството на регионалното развитие и благоустройството готви предложения за промени в Закона за държавната собственост, с които да се ограничи правото на областните управители еднолично да се разпореждат сами с имоти държавна собственост на стойност над 10 000 лв. Законопроектът с предлаганите изменения е бил представен от министър Лиляна Павлова на заседание на Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.Министър Павлова е подчертала, че целта на предложението е областните управители да могат да сключват сделки с държавни имоти над визираната стойност само след консултация с Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол, както е за всички видове държавна собственост. „По този начин в бъдеще ще се предотвратят сделките по чл. 45 А, както стана със земята под „царските конюшни“, е отбелязала Павлова.

Допълнителните изменения целят да гарантират държавната собственост, а основанията за промяна са както непопулярните разпоредителни действия с държавни имоти, така и нуждата от синхронизацията на Закона за държавните помощи със Закона за държавната собственост. Досега областните управители имаха възможността да продават без търг и контрол държавния дял на имоти в съсобственост, както и при „царските конюшни“.

Това вече няма да може да е безконтролно. Базовата цена от 10 000 лв. по данъчната оценка на имотите е основна за Агенцията по приватизация, като специализирано звено, което се занимава с разпореждане с държавни имоти и има необходимия капацитет. Това ще е от полза за областните управители, за да не допускат грешки при осъществяването на сделки. Промените предвиждат и премахване на възможността собственика на земята да изкупи без търг сградите, когато са в режим на съсобственост.

На заседанието на Консултативния съвет са били разгледани и предложения за промени в законите за устройството на територията, за устройството и застрояването на Столична община, за регионалното развитие и наредбата за концепцията и схемите за пространствено развитие. /БЛИЦ