close
България

Сливен е домакин на обучение на експерти от музеите в Южна България

tuida

Министерството на културата и Регионалният исторически музей в Сливен организират от 5 до 7 април обучение на тема: „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики”, за музейните специалисти от Южна България. Събитието ще се състои в хотелски комплекс „Национал”. Откриването е на 5 април от 13 часа. Това съобщи Николай Сираков, директор на музея в Сливен.

Във връзка с повишаване на компетенциите на музейните специалисти Министерството на културата, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и Бюро „Творческа Европа“ – България, за поредна година организира обучение за специалисти, работещи в музеи и художествени галерии. Утвърдена практика е събитието да се провежда в регионален музей, което дава възможност за представяне и популяризиране сред музейната колегия на културното наследство, намиращо се на територията на музея – домакин.

По време на обучението ще бъдат представени добри практики, разработени от водещи експерти за приобщаване на обществото към културното наследство, както и на европейския опит при привличане на необхваната от културните институти публика.

Темата на обучението за 2017 г. е посветена на въпросите, свързани с разширяване на достъпа до културно наследство, като акцентът е върху работа с публики. Лектори ще бъдат експерти от Министерството на културата и музейни специалисти от Сливен. Програмата предвижда посещение на късноантичната и средновековна крепост „ Туида“.