close
България

3000 трошки са премахнати от бургаските улици през последните 9 години

stari-koli

Във все по-препълнения с автомобили град Бургас още има стари, излезли от употреба возила, които заемат паркоместата на новите и дразнят съседи и минувачи. Да, има ред и начин недобросъвестните собственици да бъдат притиснати институционално, за да ги премахнат сами. В краен случай това може да извърши и Общината. И то се случва.

Цялата процедура от установяване на излязло от употреба МПС до неговото принудително преместване в център за разкомплектоване изисква спазването на законови процедури и срокове, които не могат да бъдат нарушавани. За съжаление, понякога тя може да продължи 6 и повече месеца.

Въпреки тромавата процедура, Община Бургас стартира през 2008 година и до днес успешно изпълнява задачата да освободи градските пространства от старите неизползваеми автомобили.

От началото на 2017-та до момента са извършени 115 проверки, 308 са съставените констативни протоколи, има 22 издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/. 215 такива автомобили са премахнати доброволно и със заповеди за принудително преместване.

Статистиката за последните девет години е още по-внушителна:

– 4107 съставени констативни протоколи;

– 427 издадени заповеди за принудително преместване;

– Освободили заемания терен – 2978, доброволно и със заповеди за принудително преместване.

При констатиране на изоставен автомобил, бургазлии могат да сигнализират на „Денонощен дежурен телефон на Община Бургас“ – 056/84 15 60 или на горещия телефон в дирекция „Околна среда“ – 056/84 38 91.